Name Level Buy Sell Supply Demand Profit ROI Watch
Giver's Pearl SirenGiver's Pearl Siren802
30
5
7
0
0
153873
64
95
158.64%
Awakened WarhornAwakened Warhorn8016
10
19
95
106445686
5.33%
Elonian HornElonian Horn8016
10
21
97
225612032
57
15.99%
Sunspear HornSunspear Horn8012
0
5
13
48
46
2716-53
86
-4.49%
Mothusi's Echoing VoiceMothusi's Echoing Voice801
0
75
1
41
82
13711819
80
19.65%
Eiron, Bellowing Grief of SeveranceEiron, Bellowing Grief of Severance802
2
39
7
48
83
50114
34
12
214.49%
Ogre HarbingerOgre Harbinger8055
89
99
93
8219429
5
51.98%
SteamcallerSteamcaller8021
31
22
21
101147-2
43
-11.41%
Berserker's FlowBerserker's Flow807
0
28
16
0
0
79506
59
72
94.21%
Glyphic HornGlyphic Horn808
18
24
99
1189613
6
159.68%
Reclaimed WarhornReclaimed Warhorn8053
60
79
91
54023714
32
26.72%
Shaman's Reclaimed Warhorn of EarthShaman's Reclaimed Warhorn of Earth800
4
48
96203
81
0%
Shaman's Reclaimed WarhornShaman's Reclaimed Warhorn7686
1
81
313129268
78.9%
Shaman's Reclaimed WarhornShaman's Reclaimed Warhorn800
1
50
118801
28
0%
Bandit BugleBandit Bugle8016
9
22
87
27291803
35
20.82%
Hemlock of DreamsHemlock of Dreams802
63
73
3
48
83
11612632
78
12.43%
Dire Aureate Warhorn of AirDire Aureate Warhorn of Air8015
65
18
97
129765447
3.03%
Dire Aureate Warhorn of EnergyDire Aureate Warhorn of Energy7415
5
27
23
851108
10
53.79%
Dire Aureate Warhorn of CorruptionDire Aureate Warhorn of Corruption677
79
17
89
1072047
42
95.21%
Dire Aureate Warhorn of WaterDire Aureate Warhorn of Water606
57
33
61
10311322
0
334.83%
Dire Krytan Warhorn of EarthDire Krytan Warhorn of Earth800
1
56
62501
33
0%
Dire Krytan Warhorn of BloodlustDire Krytan Warhorn of Bloodlust741
56
2
25
12114935
22.6%
Dire Krytan Warhorn of the GeomancerDire Krytan Warhorn of the Geomancer680
1
90
11101
62
0%
Dire Krytan Warhorn of AgonyDire Krytan Warhorn of Agony621
25
2
22
1313264
50.96%
Dire Krytan WarhornDire Krytan Warhorn8080
1
5
5158899
11.56%
Dire Krytan WarhornDire Krytan Warhorn7676
91
5032091
1.78%
Dire Krytan WarhornDire Krytan Warhorn7170
1
56
7730563
89.43%
Dire Krytan WarhornDire Krytan Warhorn6667
1
49
188226560
89.03%
Dire Krytan WarhornDire Krytan Warhorn6162
1
72
2272684
135.81%
Dire Ceremonial Warhorn of RageDire Ceremonial Warhorn of Rage8066
32
99
98
20913118
66
28.14%
Dire Ceremonial Warhorn of AccuracyDire Ceremonial Warhorn of Accuracy7868
89
1
0
21
35935116
29
23.64%
Dire Ceremonial Warhorn of IntelligenceDire Ceremonial Warhorn of Intelligence702
89
0
4
68
98
46551
9
63
37.94%
Dire Ceremonial Warhorn of BloodDire Ceremonial Warhorn of Blood621
5
80
3
84
96
25382
21
42
209.28%
Dire Orrian Warhorn of AirDire Orrian Warhorn of Air8015
13
19
0
4973331
2
6.74%
Dire Orrian Warhorn of EnergyDire Orrian Warhorn of Energy7423
67
29
89
47931
74
7.34%
Dire Orrian Warhorn of CorruptionDire Orrian Warhorn of Corruption6711
48
34
8
44317
49
152.33%
Dire Orrian Warhorn of WaterDire Orrian Warhorn of Water609
78
20
51
56257
65
78.26%
Dire Orrian Warhorn of EarthDire Orrian Warhorn of Earth801
59
2
33
35652939
24.56%
Dire Orrian Warhorn of BloodlustDire Orrian Warhorn of Bloodlust741
45
10
82
35957
75
534.28%
Dire Orrian Warhorn of the GeomancerDire Orrian Warhorn of the Geomancer681
45
95
92
4510080
8
5522.9%
Dire Orrian Warhorn of AgonyDire Orrian Warhorn of Agony6230
25
30
99
98
64326
4
73
8610.69%
Dire Orrian WarhornDire Orrian Warhorn8077
3
15
3513001
91
247.73%
Dire Orrian WarhornDire Orrian Warhorn7668
4
54
1001923
18
467.5%
Dire Orrian WarhornDire Orrian Warhorn7174
13
7
4633410
37
1401.28%
Dire Orrian WarhornDire Orrian Warhorn668
5
75
7
2215255
76
692.66%
Dire Orrian WarhornDire Orrian Warhorn6125
8
4
99
0
151033
99
7
1591.19%
Dire Orrian Warhorn of RageDire Orrian Warhorn of Rage8075
25
1
7
97
13110616
52
21.96%
Dire Orrian Warhorn of AccuracyDire Orrian Warhorn of Accuracy7860
87
98
90
16410423
20
38.11%
Dire Orrian Warhorn of IntelligenceDire Orrian Warhorn of Intelligence7040
28
1
0
17
14519544
86
111.38%
Dire Orrian Warhorn of BloodDire Orrian Warhorn of Blood621
13
74
3
98
99
44452
25
40
198.17%