Name Level Buy Sell Supply Demand Profit ROI Watch
Giver's Pearl SirenGiver's Pearl Siren801
90
26
4
29
99
263691
75
23
92.1%
Awakened WarhornAwakened Warhorn809
0
15
42
14655624
11
45.63%
Elonian HornElonian Horn8010
30
11
28
56851960-71
-6.91%
Sunspear HornSunspear Horn807
20
76
10
95
95
25222
10
80
29.25%
Mothusi's Echoing VoiceMothusi's Echoing Voice8063
55
98
93
18115320
54
32.32%
Eiron, Bellowing Grief of SeveranceEiron, Bellowing Grief of Severance801
18
23
2
48
28
1397692
81
78.5%
Ogre HarbingerOgre Harbinger8040
21
75
0
1055523
54
58.54%
SteamcallerSteamcaller805
26
20
19
1127711
90
226.26%
Berserker's FlowBerserker's Flow8014
0
0
17
66
66
70551
1
66
7.26%
Glyphic HornGlyphic Horn805
14
16
0
141918
46
164.59%
Reclaimed WarhornReclaimed Warhorn8067
85
1
24
76
51731038
20
56.29%
Shaman's Reclaimed Warhorn of EarthShaman's Reclaimed Warhorn of Earth801
57
2
60
63297664
40.76%
Shaman's Reclaimed WarhornShaman's Reclaimed Warhorn7691
1
90
245107171
77.47%
Shaman's Reclaimed WarhornShaman's Reclaimed Warhorn8078
1
97
48884889
114.68%
Bandit BugleBandit Bugle808
24
15
1
27133334
52
54.84%
Hemlock of DreamsHemlock of Dreams802
69
6
4
19
93
9114387
88
32.66%
Dire Aureate Warhorn of AirDire Aureate Warhorn of Air807
40
12
35
15568213
10
41.86%
Dire Aureate Warhorn of EnergyDire Aureate Warhorn of Energy745
71
12
64
1221155
3
88.16%
Dire Aureate Warhorn of CorruptionDire Aureate Warhorn of Corruption676
82
14
64
1441405
62
82.46%
Dire Aureate Warhorn of WaterDire Aureate Warhorn of Water606
21
14
17
133665
83
93.95%
Dire Krytan Warhorn of EarthDire Krytan Warhorn of Earth800
1
68
104801
43
0%
Dire Krytan Warhorn of BloodlustDire Krytan Warhorn of Bloodlust741
35
3
12
93111
30
96.44%
Dire Krytan Warhorn of the GeomancerDire Krytan Warhorn of the Geomancer680
2
38
10302
2
0%
Dire Krytan Warhorn of AgonyDire Krytan Warhorn of Agony621
25
2
44
1253982
65.92%
Dire Krytan WarhornDire Krytan Warhorn800
84
577071
0%
Dire Krytan WarhornDire Krytan Warhorn760
1
68
94801
43
0%
Dire Krytan WarhornDire Krytan Warhorn7169
1
64
7920670
102.03%
Dire Krytan WarhornDire Krytan Warhorn6667
1
47
189213858
86.49%
Dire Krytan WarhornDire Krytan Warhorn610
1
88
23201
60
0%
Dire Ceremonial Warhorn of RageDire Ceremonial Warhorn of Rage8067
15
95
87
19113814
34
21.35%
Dire Ceremonial Warhorn of AccuracyDire Ceremonial Warhorn of Accuracy7858
38
90
64
37132018
66
31.97%
Dire Ceremonial Warhorn of IntelligenceDire Ceremonial Warhorn of Intelligence702
89
3
3
88
7
545440
83
14.13%
Dire Ceremonial Warhorn of BloodDire Ceremonial Warhorn of Blood621
14
32
4
45
74
33362
64
56
231.42%
Dire Orrian Warhorn of AirDire Orrian Warhorn of Air808
71
15
35
6294034
34
49.8%
Dire Orrian Warhorn of EnergyDire Orrian Warhorn of Energy7423
67
25
55
5250-1
95
-8.25%
Dire Orrian Warhorn of CorruptionDire Orrian Warhorn of Corruption673
71
29
86
5912621
67
584.12%
Dire Orrian Warhorn of WaterDire Orrian Warhorn of Water605
51
19
74
571211
27
204.52%
Dire Orrian Warhorn of EarthDire Orrian Warhorn of Earth800
2
28
62201
94
0%
Dire Orrian Warhorn of BloodlustDire Orrian Warhorn of Bloodlust741
46
10
34
48857
33
501.99%
Dire Orrian Warhorn of the GeomancerDire Orrian Warhorn of the Geomancer681
50
95
82
4910579
95
5329.8%
Dire Orrian Warhorn of AgonyDire Orrian Warhorn of Agony6249
80
24
99
95
84620
75
16
4166.98%
Dire Orrian WarhornDire Orrian Warhorn8078
2
12
5035061
2
131.03%
Dire Orrian WarhornDire Orrian Warhorn7675
2
15
3233771
8
143.67%
Dire Orrian WarhornDire Orrian Warhorn713
50
24
43
74
1036420
73
68
59248%
Dire Orrian WarhornDire Orrian Warhorn668
7
75
11
2013355
77
691.12%
Dire Orrian WarhornDire Orrian Warhorn6125
7
4
44
42
17953
52
69
1406.81%
Dire Orrian Warhorn of RageDire Orrian Warhorn of Rage8051
20
97
74
13113431
88
62.26%
Dire Orrian Warhorn of AccuracyDire Orrian Warhorn of Accuracy7860
2
91
66
1978817
89
29.81%
Dire Orrian Warhorn of IntelligenceDire Orrian Warhorn of Intelligence7046
12
88
27
17012328
91
62.68%
Dire Orrian Warhorn of BloodDire Orrian Warhorn of Blood621
19
67
3
47
39
56361
75
61
146.75%